Bạn nào có nhu cầu order sản phẩm missha thì liên hệ mình. Mình sẽ có giá đặc biệt cho các bạn
yahoo: rd160709
SDT Hàn Quốc: 010 8283 2208
SDT VN: (ở HCM) 090 805 5080

Đặc biệt bạn nào order ngay trong ngảy hôm nay (10/08/2012), mình sẽ giảm giá cho 20 %.