Không có thời gian đi tập nên mình cũng muốn bán lại 1 voucher Vincharm Spa 1 tháng. Bạn nào quan tâm liên hệ: sdt : 01683477577