Tình hình là bà cô mới gửi về bộ sản phẩm Proactiv cho nhỏ em nhưng nó k dùng.

Chất lượng thế nào thì chị em biết rồi nhé. Chị em nào cần mình chia lại giá rẻ.

phone: 01992315446 - YH: body_product1