e thích menard lắm, nhưng chỉ bít tìm hiểu mà chưa thể tạo điều kiện mua dc 1 sp. hik. các chị, các mẹ nào biết về dòng stream thì nói e biết giá cả , dùng j thích nhất nha!