Bộ dụng cụ bấm móng tay 12 món, ví móng nga, bộ chăm sóc móng, 12 món, bộ kìm móng, rẻ nhất, cao cấp,
bao gồm: 3 đồ bấm móng tay lớn + vừa + nhỏ, kéo cắt lông mũi, kềm cắt da, cây nặn mụn, 1 cây móc tai, 1 dũa, 1 nhíp, 2 cây lấy khóe, 1 dụng cụ làm sạch móng.