1. Cấp cho trẻ từ 15 ngày tuổi
2. Hiệu lực bảo hiểm có ngay sau khi cấp
3. Bệnh đặc biệt không áp dụng thời gian chờ
4. Chi trả toàn bộ chi phí. Không giới hạn số tiền và số lần khám
5. Bảo lãnh thanh toán trực tiếp nội trú tại: Vinmec, Hồng Ngọc, Việt pháp
6. Thanh toán tiền bồi thường trong 10 ngày làm việc
....... Ai có nhu cầu thì liên hệ với em nha :
hotline:0932225489.
email.:lai.phung@vietlife.com.vn
skpe:muabaohiemonline
www.baohiemvietlife.com