Nhà mình hiện có Long nhãn sấy khô, bột sắn dây quê , mật ong hoa nhãn tại Sài Gòn bạn nào có nhu cầu liên hệ mình số 0165 211 7271.