Bác sỹ Đỗ Thị Lệ Chi -Bác sĩ Đỗ Thị Lệ Chi phụ tá chính cho Dr. Alessio Redaclli (Ý) -

ho mình kinh nghiệm với Mình đã theo bác sỹ Chi từ lúc mới lấy chồng. Mình bị viêm âm đạo, viem lộ tuyến. Mình đặt thuốc nhiều lần rồi. Tháng vừa rồi mình có canh trứng nhưng không được. Mình đang phân vân có nên tích cực theo nữa không vì chi phí khám khá mắc. Mình mong có con lắm rồi. Các mẹ nào tưng khám Bac sỹ Chi cho mình xin kinh nghiệm đi.