Nhà chú mình trên yên Bái, có đi đào được ít ba kích rừng trắng và tím. Tươi nguyên chưa phơi khô, ai có nhu cầu liên hệ với mình, 0989 120 423 ngoài ra còn có cả nấm cẩu, Hà thủ ô, các loại cây quý cho sức khoẻ