Mình mua mấy cái áo ngực nhưng bận không vừa do ngực mình lớn. Áo này cho con bú hoặc bận bầu cũng được. Nay mình cần thanh lý lại cho mẹ nào có nhu cầu. Mình tên kim. Size 42 hoặc B95.