[20/10 – Chọn quà chất – 100% có mã giảm giá - Mỹ phẩm Cao cấp]
Thời gian: 10/10 - 20/10/2017
- Giảm giá đến 50% mỹ phẩm cao cấp
- Nhập mã VLTS08 để được giảm thêm 8%
Link mua: https://goo.gl/e1j9WF