hàng của e mới 100% nhé.
Phấn Geo hsd 11.11.2017: giá TL 230k
Dabo slimming hsd 11.02.2017 giá TL 210K
xịt khoáng Avene 50ml (sx tháng 6/2014, hsd 3 năm) giá TL 110k Phấn Geo TL: 230K
[url=http://imgur.com/9QYYT79][img]http://i.imgur.com/9QYYT79.jpg[/img][/url]
[url=http://imgur.com/6TD24Je][img]http://i.imgur.com/6TD24Je.jpg[/img][/url]
KEM ĐÁNH TAM MỠ ĐÙI VÀ GIẢM MỠ BỤNG - SLIMMING HOT GEL DABO: 210K
[url=http://imgur.com/40OQm4y][img]http://i.imgur.com/40OQm4y.jpg[/img][/url]
[url=http://imgur.com/GL35vHN][img]http://i.imgur.com/GL35vHN.jpg[/img][/url]
Avene 50ml
[url=http://imgur.com/6Mix7B8][img]http://i.imgur.com/6Mix7B8.jpg[/img][/url]
[url=http://imgur.com/lyMxCzO][img]http://i.imgur.com/lyMxCzO.jpg[/img][/url]