Dây chuyền bạc cỏ 4 lá phối được với nhiều trang phục.
Các mẹ có thể liên hệ đến số điện thoại 0934568800 để đặt hàng. Cảm ơn mọi người ủng hộ nhà em.

Facebook: https://www.facebook.com/YSilverVN