Ví Mar jacobc , giá bán: 1.900k
Ví Michael Kore ( màu kem ), giá bán: 1.900k
Ví louis vuitton paris, giá bán: 2.500k
ví BLUE/VT2175, giá bán: 300k