GUEESS dành cho người Sành điệu, còn chỉ duy nhất 01 cái mà thôi.
Vui Lòng
Liên Hệ Mr Hiệp: 0919 120419

[IMG][/IMG]
Mặt Trước

[IMG][/IMG]
Mặt Sau