các mẹ xem mẫu cat mới nhất và ủng hộ nhé:
http://www.sophieparis.vn/index.php?...emid=3&lang=en
Liên hệ: YM: tianmiqingchun@yahoo.com
Tel: 0912.874076