hien minh dang co 1 tui hermes fake 1% mua ben Trung Quoc ve voi gia 3,2tr. hang moi dep, chat luong dam bao. me nao co nhu cau thi lien he voi minh qua sdt 0986043066. gia ban 2,8tr co thoa thuan.