HÀNG MỜI VỀ! Mời các mẹ mua ủng hộ e ạ
Em xin nhắc lại bạc nhà em là bạc 925 nha các mẹ.

1.Mặt dây chuyền Ruby sao tự nhiên 313


2.Mặt dây chuyền Emerald 306
3.Mặt dây chuyền Ruby tự nhiên 318