Thu mua quần áo thanh lý, tồn kho, số lượng lớn.
Tel: 0903838063, Thiện, Tp.HCM.