Trích dẫn Nguyên văn bởi octieustore Xem bài viết
túi đẹp, chúc mẹ nó đk
Cảm ơn mẹ nó nhiều nha
[rose]