mình vừa mới mua bộ tóc giả nguyên đầu, có da đầu và lứoi trùm đầu 550k, tóc tơ nhật bản mới sd 1 lần. Nhưng do ít có điều kiện dùng tới nên cần thanh lý, giá 150k. Bạn nào quan tâm liên hệ 0902372252