Như tiêu đề m cần thanh lý set vòng Pandora cho khách vì od về khách ko đeo vừa tay.
M pass vòng 600k *m od cho khách là 750k new 100%
Cả set m pass 2500k
Gồm 1 vòng + 8 charm

Trong đó:
1 safety
2clip hoa daisy
2glass bọt
2 charm hoa daisy
1 charm treo daisy

Phụ kiện: Full box