Mình đang có nhu cầu thanh lý 4 bạn manequin nam ( mua của Tuấn Tiến trên cửa nam đợt tháng 10 năm 2016), mình không dùng đến nữa nên cần thanh lý, hàng còn mới nguyên, không xây xước gì hết.