Hàng đẹp và chuẩn!! IB giá cả gồm có loại 11, 13, 15, 25 và 33 bông!! Hoa thơm rất lâu để được 3-5 năm!

Do mình không bán hàng mà chuyển về làm văn phòng! nên thanh lý hết số hoa sáp hương này
Nếu có nhu cầu mua hoa sáp hương thì gọi đt cho mình theo số 01644.105.925 để nhận hoa nhé!