🍭Sz nữ: 36-37-38
🍭Sz nam: 43-44-45, form thể thao, form bé nên sz rút xuống 1 sz.
🍭Giày NI.KE. ROSHE TWO SNEAKER dư xịn (không hộp)
🍭Hàng dư Made in Việt Nam, xuất dư thanh lý rẻ luôn ạ
🌻Chỉ 3.0.0.K
Giày này mang thể thao, Gym, couple bố mẹ, mẹ con hay đồng phục cả nhà đều đẹp ạ.


🍭Sz nữ: 36-37-38
🍭Sz nam: 43-44-45, form thể thao, form bé nên sz rút xuống 1 sz.
🍭Giày NI.KE. ROSHE TWO SNEAKER dư xịn (không hộp)
🍭Hàng dư Made in Việt Nam, xuất dư thanh lý rẻ luôn ạ
🌻Chỉ 3.0.0.K
Giày này mang thể thao, Gym, couple bố mẹ, mẹ con hay đồng phục cả nhà đều đẹp ạ.

🍭Sz nữ: 36-37-38
🍭Sz nam: 43-44-45, form thể thao, form bé nên sz rút xuống 1 sz.
🍭Giày NI.KE. ROSHE TWO SNEAKER dư xịn (không hộp)
🍭Hàng dư Made in Việt Nam, xuất dư thanh lý rẻ luôn ạ
🌻Chỉ 3.0.0.K
Giày này mang thể thao, Gym, couple bố mẹ, mẹ con hay đồng phục cả nhà đều đẹp ạ.

🍭Sz nữ: 36-37-38
🍭Sz nam: 43-44-45, form thể thao, form bé nên sz rút xuống 1 sz.
🍭Giày NI.KE. ROSHE TWO SNEAKER dư xịn (không hộp)
🍭Hàng dư Made in Việt Nam, xuất dư thanh lý rẻ luôn ạ
🌻Chỉ 3.0.0.K
Giày này mang thể thao, Gym, couple bố mẹ, mẹ con hay đồng phục cả nhà đều đẹp ạ.

🍭Sz nữ: 36-37-38
🍭Sz nam: 43-44-45, form thể thao, form bé nên sz rút xuống 1 sz.
🍭Giày NI.KE. ROSHE TWO SNEAKER dư xịn (không hộp)
🍭Hàng dư Made in Việt Nam, xuất dư thanh lý rẻ luôn ạ
🌻Chỉ 3.0.0.K
Giày này mang thể thao, Gym, couple bố mẹ, mẹ con hay đồng phục cả nhà đều đẹp ạ.