Bthuong minh mang giày sz 36 nhung do thay em Vagabond nay đẹp qua nen ruoc ve, nhung mang cu bi tuột hoài du da lot nen danh thanh ly lai cho me co chan sz 37 vay.
Giày cao 5 phan, de xuong da thật toan bo nhe.
Minh thanh ly 300k nhe, giày moi toanh
Me nao thích minh gui hình cho nhe, úp hoài ma Ko dc hic
LH minh so 0929023850 nhe ( Viber/SMS) nhe.