Tl 200k/c
Tất cả còn rất mới
Lh 0909006755 (q. Tân phú)