Cung ứng các loại dây ruy băng từ 3mm đến 100mm, loại một mặt và hai mặt, chất lượng thường và chất lượng tốt. Có trên 300 màu để chọn, thời gian giao hàng từ 7-8 ngày tại thành phố Hồ Chí Minh.
Vào website tham khảo thêm nhé . www.phulieuhuetam.com