[IMG]E:\Hang\Tumblr\IMG_20140408_16294601.jpg[/IMG]

Bên mình thanh lý áo trẻ em và người lớn

Thanh lý hàng tồn kho nữ 130 cái (nhiều mẫu) - giá 32
Thanh lý hàng tồn kho áo bé trai VNXK 170 cái (nhiều mẫu) - giá 28

Xem hình ảnh -> bán buôn áo trẻ em và người lớn tại Hà Đông
liên hệ: Hằng

0904292291
0938094956


lucy_luna11@yahoo.com