TẤT NHẬT 200K HÀNG CHUẨN, ĐẢM BẢO GIẶT MÁY CŨNG KO SAO!