Chuyen bán sơn OPI, ESSIE chính hãng với nhiều màu cho khách thử lun nhé ...ngoài ra e đang nhap thêm sơn CND Vinylux bảo đảm nhanh kho ko tróc trong 7 ngày sử dụng...ĐT: 09340725721