****************
*
SHOP MINH THƯ *
****************
Website:
http://shopminhthu.tk


Bởi vì thêm nhiều mẫu MARA mới nên mình phải tách ra thêm topic này.

Thông tin mua bán và các mẫu áo khác nằm ở topic bên dưới, các bạn vui lòng vào link bên dưới để xem nha.
http://zaodich.com/forum/f2488/shop-...-300k-1382092/

Áo: 160K / cái
Quần: 35K / cái
Bộ: 210K / bộ
QUẦN
ÁO