shopthoitrangdonggia.com sale tất cả hơn 350 sản phẩm quần áo đầm váy...tất cả dù ở giá nào cũng đều được bán với giá 70k nhằm chào mừng ngày 20/10