Mình mở kiện áo dạ nữ ai có nhu cầu lấy hàng nước đầu thì liên hệ với mình nhé !
Phương sđt:0902021168