NGày 15. tháng 4 em khai trương Topic quần áo các mẹ nhớ nghé qua xem ủng hộ em nhé em lần đầu mở topic nên cũng còn nhiều sai sót các mẹ thông thái bao ban em với nhé