Mình có mang về mấy chai dầm thơm, hàng Mỹ xách tay về
Giá rẻ.
Liên hệ: 0903 63 00 39