Mình mún nối tóc bạn nào bít chỗ nào biên hoà nối đẹp mà rẻ chỉ mình với