Quần leging các loại nhé:
-1. leg trơn: 69k
2. leg rách: 75k
3. leg khóa kéo 2 ống chân: 85k
4. leg có 2 túi sau: 79k
5. leg vừa có túi vừa có khóa :85k
6.leg giả bò trơn: 75k
7. leg giả bò rách : 75k


-áo trễ vai : 65k


Liên hệ FB : Mini shop