E học thiết kế thời trang muốn kiếm thêm thu nhập nên nay e nhận thiết kế va may đồ theo yêu cầu,
Một sô mẫu e may sẵn, e còn thiết kế va may đầm dạ hội nữa
mọi người có nhu cầu xin liên hệ : 0972980156
Đây là mẫu đầm dạ hội e mới may xong
giá 1 500 000 VND