n em là nhà máy may xuất khẩu. Hiện tại đang cần thanh lý kho hàng. Em xin gửi vài mẫu lên để các mẹ tham khảo nhé.
Liên hệ: 0969892262
Mail: vuvietthanhtl@gmail.com