Chương trình diễn ra từ ngày 12.11 - 20.11.2018, áp dụng giảm liền tay 40% với tất cả thiết kế giày nữ và túi xách.

Xem thêm tại: https://clovers.vn