Chiếc Messenger bags đẹp té khói này hiệu T.B2 JEANS made by Korea mới cứng cựa. Chiếc túi này thích hợp cho đi học, đi chơi, đi mọi nơi á. Bên ngoài là da thật nè, cạnh sườn là 4 túi hộp nhỏ. Bạn có thể cuộn dây đeo vào đó, vừa in luôn. Túi có 3 dây; 1 dây da và 2 dây vải để bạn thay đổi nghen.
Mình mê mệt chiếc túi này á.
Liên hệ:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009372927081 (Tôi là Hạ An)