May đồng phục giá rẻ
Công Ty May Mặc Thảo Hồng, Chuyên may đồng phục, in thêu đồng phục với giá rẻ cạnh tranh.
May đồng phục học sinh, đồng phục học sinh tiểu học, trung học cơ sở và đồng phục trung học phổ thông
- May đồng phục học sinh tiểu học

Đồng phục học sinh tiểu học
- May đồng phục học sinh trung học cơ sở

Đồng phục trung học cơ sở
- May đồng phục học sinh phổ thông

Đồng phục học sinh phổ thông
- May đồng phục nhà hàng - khách sạn

Đồng phục nhà hàng khách sạn
- May đồng phục bảo hộ lao động

Đồng phục bảo hộ lao động
- May các in thêu các sản phẩm khác như Nón bảo hiểm, Nón lưởi trai, nón tai bèo, Balo, Áo khoát...
non bao hiem-ao khoat- balo