Dáng người em cao nhưng mà bị gầy quá, nhiều lúc ăn mặc với chọn giày cũng khổ, không biết đi loại nào cho hợp. Anh em nào dáng người giống em thì tư vấn cho em mẫu giày phù hợp và chỗ mua nào hợp lý với?