Mình xả hàng lô kính râm kẹp cho người cận thị, chỉ 180K/2 chiếc. bạn nào quan tâm liên hệ. 0966801760 or https://www.facebook.com/K%C3%ADnh-R%C3%A2m-K%E1%BA%B9p-c…/…