Mọi chi tiết xem trên page các bạn nhé. Dưới đây sẽ là địa chỉ page và một số áo của shop:

https://www.facebook.com/pages/Qu%E1...29729113734066