- Thanh lý đầm bầu : 50k - 150k ( Hàng còn mới 80%, chất liệu cotton)
- Hàng handmade : 50k- 250k

face book : MiLi store cửa hàng phụ kiện.