Shop RI - 411 Võ Văn Tần q3 Tp. HCM
Giảm giá 20% tất cả các mặt hàng của RI đến hết ngày 20/5/2014
Giá siêu rẻ, hàng siêu chất, hàng thiết kế
Mỗi sản phẩm chỉ từ 200-450, giá chưa giảm 20%
https://www.facebook.com/RIstyles2013?hc_location=timeline