Em có đôi giày nam xách tay tư Mỹ, nhưng đi không vừa, giờ muốn nhượng lại cho mẹ nào muốn mua giày cho anh xã.


Hàng Italian style, xách tay từ Mỹ, Hàng chuẩn, da mềm, size 6, giá 2.5tr.
04.jpg

Hàng Italian style, xách tay từ Mỹ, Hàng chuẩn, da mềm, size 6, giá 2.5tr.