Bạn nào muốn xem mẫu giày vui lòng vào FB của mình nhe!
FB : https://www.facebook.com/pages/Zento...34432990002714
DT : 0939.040.158